Organisatie

Over ons

De organisatie van De Piramide is gericht op het bieden van maatwerktrajecten. Dit betekent dat het onderwijsaanbod zo veel als mogelijk aansluit op de onderwijsbehoefte van (groepen) leerlingen. De Piramide heeft een goed werkbare organisatiestructuur met korte lijnen, die werkt met een heldere taakverdeling en een transparante informatievoorziening. Daardoor is er veel ruimte voor inbreng van onze onderwijsprofessionals. Dat is nodig omdat zij in aandacht, tijd en lesstof moeten kunnen differentiëren, afhankelijk van de behoefte van de individuele leerling.

Klik hier voor het organogram van De Piramide (PDF)