Leerlingvervoer

Ouders / MR

De Piramide heeft een regionale functie. De meeste leerlingen wonen niet in de nabije omgeving van de school en kunnen niet zelfstandig reizen. Als de leerling verder dan zes kilometer van school woont, heeft hij recht op vervoer van en naar school of op een financiële bijdrage in de kosten van het vervoer. Afhankelijk van de motorische beperking kan de gemeente afwijken van de kilometergrens. Ouders dienen leerlingvervoer zelf aan te vragen bij de gemeente.