Extra activiteiten

Onderwijs

De Piramide organiseert extra activiteiten met als doel leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling op een andere wijze dan in de lessen mogelijk is. Bij activiteiten buiten de school is altijd (verzorgend) ondersteunend personeel aanwezig.

Het team van SO De Piramide organiseert (in een aantal gevallen samen met ouders) de Kinderboekenweek, excursies (o.a. kinderboerderij, museum), toneel- en muziekvoorstellingen, kerstfeest, sinterklaasfeest, projecten, schoolreis (SO De Piramide) en sportdag.

Voor leerlingen van Piramide College organiseert de schoolvereniging onder andere spelletjesmiddagen, bioscoop-, theater- en cabaretbezoek. De leerlingen betalen een bijdrage per activiteit. Het team van Piramide College organiseert voor de leerlingen jaarlijks verschillende activiteiten zoals een startweek en eindproject, een sportdag en excursies.

ECDL-diplomering

EC De Piramide is een erkend en geautoriseerd testcentrum voor het Europees Computer Rijbewijs, European Computer Driving Licence (ECDL).

Hierdoor kunnen wij onze leerlingen veel bieden op het gebied van certificering. Alle examens ECDL worden door de school gefaciliteerd en zijn kosteloos. Hier is De Piramide erg trots op.

ECDL opereert wereldwijd en is met twaalf miljoen kandidaten in 148 landen de standaard voor computervaardigheid. Het ECDL-certificaat is internationaal erkend. Het toont aan dat je werkelijk overweg kunt met de PC en de meest gebruikte software. Dit betekent een competentievoorsprong op school, op het werk en in de privésituatie.

ECDL is in Nederland door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend en goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs.

Meer informatie over ECDL: www.ecdl.nl
Download hier de folder over ECDL De Piramide (pdf).

ICT

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zo goed mogelijk functioneren op school én in hun vrije tijd en dat ze een baan of vervolgopleiding kiezen die past bij hun mogelijkheden. We besteden daarom bijvoorbeeld veel aandacht aan het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Zo krijgen alle leerlingen op ons vso een notebook in bruikleen. Een deel van onze leerlingen is bovendien, als gevolg van hun ziekte of beperking, meer afhankelijk van ICT dan anderen. Al onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om een Europees Computer Rijbewijs (ECDL) te halen.

Onderdelen binnen ons ICT-onderwijs zijn:

  • 21-centrury skills: dit is een verzamelterm voor competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Het kennen en beheersen van de ICT-basisvaardigheden is daarvan een onderdeel. We willen dat onze leerlingen digitaal geletterd zijn.
  • Educatieve programma’s: onze leerkrachten selecteren digitale leerstof die goed aansluit bij de leerbehoefte van de individuele leerling. ICT is hierbij een prachtig hulpmiddel.
  • Programmeren: programmeren en computational thinking zijn belangrijk voor leerlingen om problemen met behulp van de computer op te lossen. Programmeren gaat om het leren van begrippen als algoritmen, patronen, functie en abstractie.