Missie / visie

Over ons

De Piramide is één van de 52 scholen die vallen onder het bestuur van de stichting de Haagse Scholen. Op Stichtingsniveau geldt een overkoepelende missie.

Missie van De Haagse Scholen

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen. De Haagse Scholen koppelt aan deze missie een vijftal beloften:

  1. Wij kennen ieder kind.
  2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  3. Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven.
  4. Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
  5. Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden.

Missie De Piramide

De Piramide biedt leerlingen met een chronisch ziektebeeld of een lichamelijke beperking de kansen zich optimaal te ontwikkelen. Het gaat om leerlingen die (nog) geen onderwijs in een reguliere setting kunnen volgen. We leren onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving: in wonen, werken, burgerschap, verder leren en vrijetijdsbesteding.

Visie De Piramide

Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Daarbij gaan we altijd voor het hoogst mogelijke. Om dat te bereiken vragen we van ons team hoge ambities voor zichzelf, het onderwijs en de leerlingen.  Om het beste uit onze leerlingen te halen hechten we aan een nauwe samenwerking met hun ouders.

Concrete ambitie

De Piramide is hét expertisecentrum voor leerlingen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking. De Piramide verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gericht op uitstroom naar een vorm van vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt.