Klassen- en hulpouders

Ouders / MR

Klassenouder SO

Behalve de ouderraad heeft elke klas een klassenouder, een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. Het gaat vooral om administratieve en organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest of het plannen van een excursie voor de kinderen. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.

Activiteiten

In samenwerking met de klassen- en hulpouders organiseren we:

  • Contactmomenten tussen ouders en school in de vorm van ouderthema-avonden, inloopochtenden en dergelijke;
  • Ouder-activiteiten gekoppeld aan schoolevenementen;
  • Het schenken van koffie en thee op rapportavonden en bij andere evenementen. Samen stimuleren we alle ouders om zich actief te interesseren voor de school.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25 per leerling per jaar.
De ouderbijdrage kan worden voldaan:

  • Contant op de jaarlijkse algemene informatieavond;
  • Bij de administratie van de school;
  • Per bank/giro-overschrijving:
    NL73 INGB 0650 2478 09 ten name van Stichting De Haagse Scholen
    o.v.v. Ouderbijdrage Piramide

Ooievaarspas

Leerlingen met een Ooievaarspas krijgen de ouderbijdrage via de gemeente Den Haag vergoed. De ooievaarspas is een gemeentelijk initiatief. Als uw kind een ooievaarspas van Den Haag heeft, wordt u verzocht deze pas op school bij de administratie door een paslezer te halen, om zo in aanmerking te komen voor de bijdrage. Als de leerling niet is ingeschreven in Den Haag, dan wordt er door de gemeente Den Haag geen ooievaarspas verstrekt.