Schoolgids

Ouders / MR

Elk jaar geeft De Piramide een schoolgids uit. Die geeft een goed beeld van de doorgaande leerlijn voor leerlingen van vier tot twintig jaar. Ons team zich graag in voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen op SO De Piramide en het Piramide College. Dat doen we graag samen met ouders en andere organisaties. In de schoolgids is te lezen hoe dat allemaal werkt. De gids informeert over ons onderwijs en onze ondersteuning, over onze medewerkers en de opbrengsten. Ook staat in deze gids praktische informatie zoals de schooltijden en vakanties.

Klik hier voor de schoolgids 2023-2024 (online).
Klik hier voor de schoolgids 2023-2024 (download).