Revalidatie / ondersteuning

Ondersteuning / zorg

Onderwijsondersteuning, therapie en (medische) zorg

Om met succes onderwijs te volgen, hebben de leerlingen van De Piramide onderwijsondersteuning en zorg nodig. De Commissie van Begeleiding (CvB) adviseert de school over onderwijsondersteuning en zorg voor individuele leerlingen. Daarbij kijken we goed naar de juiste balans tussen onderwijstijd en tijd voor therapie en zorg.

Basalt Revalidatie

De meeste leerlingen hebben therapie via Basalt Revalidatie. De Piramide en Basalt Revalidatie werken dan ook nauw samen. Een loopbrug verbindt SO De Piramide met Basalt Revalidatie. Op het Piramide College heeft Basalt Revalidatie twee therapieruimtes. Daardoor gaat zo weinig mogelijk onderwijstijd verloren.

Verpleegkundige zorg

Voor de verpleegkundige zorg heeft de school een eigen verpleegkundige in dienst. Aanvullende verpleegkundige zorg wordt op school geleverd via Florence Kinderthuiszorg. Onze onderwijsassistenten bieden naast de hulp bij het leren ook veel dagelijkse zorg. Zij mogen ook bepaalde verpleegkundige handelingen verrichten.

Onderwijsondersteuning

De Piramide koopt ook onderwijsondersteuning en zorg in bij externe partners. Met hen maken we heldere afspraken over de inhoud van hun werk, de samenwerking met medewerkers van de school en zaken als privacy en het bezit van verklaringen omtrent gedrag. 

Het komt ook voor dat een leerling extra of zeer specifieke zorg en ondersteuning nodig heeft, die wij niet kunnen bieden. Als dit zo is, gaan we met ouders in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om deze zorg te organiseren. Daarbij gaat het meestal om het aanvragen van een vorm van zorg bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Ook in deze gevallen maakt de school met de aanbieder van de zorg en ouders afspraken over de samenwerking.

Schoolondersteuningsprofielen

De Piramide is een school voor speciaal onderwijs, omdat naast het werken in kleine groepen allerlei vormen van ondersteuning (helpen bij het leren) en zorg beschikbaar zijn. In onze schoolondersteuningsprofielen voor so en vso worden de kernondersteuning (wat de school zelf in huis heeft) en de plusondersteuning (wat extra aan ondersteuning moet worden ingezet) uitgebreid beschreven.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van SO De Piramide (PDF).
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van Piramide College (PDF)