Uitgangspunten

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wij willen onze kwetsbare leerlingen in staat stellen reguliere onderwijsdoelen te behalen, hun persoonlijkheid, zelfstandigheid en talenten voluit te ontwikkelen. We  bereiden hen daarmee op alle levensgebieden voor op volwaardige deelname aan de samenleving. We doen dat met liefde, aandacht en geduld én veel ambitie voor ons onderwijs en onze leerlingen.

Wat zijn onze uitgangspunten?  

·       Maatwerk is nodig, de groep is belangrijk.
·       Samen kennen we ieder kind.
·       Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
·       We werken samen met ouders en externe partners.
·       Ons onderwijs en de keuze van leermiddelen sluit aan op ontwikkelingen in techniek en samenleving.
·       Ons onderwijs is opbrengstgericht.
·       We stimuleren creativiteit.
·       Veiligheid, goede zorg en onderling respect zijn nodig voor optimale ontwikkeling.
·       Permanente professionalisering is noodzakelijk.

Didactiek

Bij het overbrengen van kennis en vaardigheden gaan wij altijd uit van de mogelijkheden van de leerling. Dat is ons vertrekpunt en van daar uit gaan we voor het hoogst mogelijke! De kleinschaligheid van De Piramide maakt dat we kunnen en willen inzetten op een individuele benadering. Ons schoolklimaat staat voor veiligheid en respect, die nodig zijn om tot optimale ontwikkeling te komen. We werken daarom volgens heldere structuren; we communiceren op een heldere manier en stralen uit dat we ondersteunend zijn: ondersteunend in de totale ontwikkeling van onze leerlingen.

Leren en onderwijzen vindt wat ons betreft niet alleen plaats binnen de muren van een klaslokaal. Wij willen onze leerlingen prikkelen om uiteenlopende leerervaringen op te doen en dat gebeurt ook in de omgeving van de school of buiten de school. Wij zijn steeds op zoek naar het creëren van uitdagende leeromgevingen, die voor onze leerlingen betekenisvol zijn.

De medewerkers op De Piramide zijn professionals. Zij beschikken over specifieke didactische vaardigheden om les te geven in het speciaal onderwijs. Al hun handelen is er op gericht om de leerlingen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Dat betekent dat zij uitblinken in hun vakgebied én dat zij gericht zijn op samenwerking met (externe) deskundigen, juist vanwege de specifieke ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.