Uitgangspunten

Onderwijs

Uitgangspunt van ons onderwijs is dat we leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren deel te nemen aan de samenleving: in wonen, werken, burgerschap, verder leren en vrijetijdsbesteding. Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Daarbij gaan we altijd voor het hoogst mogelijke. Om dat te bereiken vragen we van ons team hoge ambities voor zichzelf, het onderwijs en de leerlingen.

Onze uitgangspunten zijn:

  • De leerling staat centraal, het programma is leidend.
  • Ons onderwijs is opbrengstgericht.
  • Veiligheid en respect zijn nodig voor optimale ontwikkeling.
  • Maatwerk door samenwerking met ouders en externe partners.
  • Permanente professionalisering is noodzakelijk
  • Iedere leerling kan zichzelf zijn

Didactiek

Bij het overbrengen van kennis en vaardigheden gaan wij altijd uit van de mogelijkheden van de leerling. Dat is ons vertrekpunt en van daar uit gaan we voor het hoogst mogelijke! De kleinschaligheid van De Piramide maakt dat we kunnen en willen inzetten op een individuele benadering. Ons schoolklimaat staat voor veiligheid en respect, die nodig zijn om tot optimale ontwikkeling te komen. We werken daarom volgens heldere structuren; we communiceren op een heldere manier en stralen uit dat we ondersteunend zijn: ondersteunend in de totale ontwikkeling van onze leerlingen.

Leren en onderwijzen vindt wat ons betreft niet alleen plaats binnen de muren van een klaslokaal. Wij willen onze leerlingen prikkelen om uiteenlopende leerervaringen op te doen en dat gebeurt ook in de omgeving van de school of buiten de school. Wij zijn steeds op zoek naar het creëren van uitdagende leeromgevingen, die voor onze leerlingen betekenisvol zijn.

De medewerkers op De Piramide zijn professionals. Zij beschikken over specifieke didactische vaardigheden om les te geven in het speciaal onderwijs. Al hun handelen is er op gericht om de leerlingen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Dat betekent dat zij uitblinken in hun vakgebied én dat zij gericht zijn op samenwerking met (externe) deskundigen, juist vanwege de specifieke ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.