blue piramide yellow piramide red piramide green piramide

Stapsgewijs naar de top

De Piramide is een school voor leerlingen met een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking (4-18 jaar). Het onderwijsaanbod op De Piramide is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier onderwijs. Het Piramide College leidt leerlingen op voor een havo- of vmbo-diploma of bereidt leerlingen voor op een plek op de arbeidsmarkt.

De leerlingen zitten gewoon in een (stam)groep. Tegelijk stemmen wij ons aanbod continu af op de mogelijkheden van iedere leerling. Het leren gaat daardoor soms wat sneller, soms wat langzamer.

Ons team kent iedere leerling erg goed. Het zorgt er met effectieve instructie en gerichte hulp bij het leren voor dat de leerling stapsgewijs vooruit gaat. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Ondertussen werken we ook aan de zelfstandigheid van de leerling. We zorgen ervoor dat de leerling steeds meer inzicht krijgt in het eigen leerproces. Dat is van belang om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op betaald werk of vervolgonderwijs. Daarbij gaan we altijd uit van het hoogst mogelijke, zodat elke leerling zijn individuele top bereikt.

De naam Piramide staat symbool voor de behoefte aan ondersteuning en therapie. Breed aan de basis bij de jongste leerlingen in het so, smal in de top bij de schoolverlaters in het vso, van wie we een meer zelfstandige houding verwachten.

Meer informatie over De Piramide? Neem contact met ons op!

logo-onderdeel-van-dhs-staand-rgb.jpg

Laatste nieuws