Medezeggenschap

Ouders / MR

De Piramide hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. Zij praten en beslissen onder meer mee via de medezeggeschapsraad (MR), die er ook is vanuit een wettelijke verplichting. De MR heeft een gekozen vertegenwoordiging vanuit ouders, leerlingen en medewerkers.

Leden MR

Ouders

Natasja Alkemade: ndalkemade@gmail.com
Sjors Beijer: s.beijer@lentiz.nl
Martijn Klem (voorzitter): martijn.klem@gmail.com

Personeel

Marijke Princen (secretaris): m.princen@hmsdepiramide.nl
Cindy van Eijk: c.vaneijk@hmsdepiramide.nl
Cathy Goose: c.goose@hmsdepiramide.nl
Georgette van Dijke: g.vandijke@hmsdepiramide.nl

Leerling

Vacature

Contact

De MR is te bereiken via; mr@hmsdepiramide.nl.

Onze secretaris bekijkt regelmatig deze mailbox. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze kunnen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie worden opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Piramide is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), waarin 54 Haagse scholen van veelal basisonderwijs zijn opgenomen. DHS heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die schooloverstijgend zijn.

Data overleg medezeggenschapsraad 2018 / 2019

15 januari 2018
12 maart 2018
25 juni 2018
15 oktober 2018
26 november 2018

14 januari 2019
11 maart 2019
6 mei 2019
24 juni 2019

Documenten (G)MR

Algemeen reglement

Reglement MR De Piramide

Jaarverslagen MR

Jaarverslag 2016-2017

Notulen

Notulen 2018-06-25
Notulen 2018-03-12
Notulen 15-01-2018