Medezeggenschap

Ouders / MR

De Piramide hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. Zij praten en beslissen onder meer mee via de medezeggeschapsraad (MR), die er ook is vanuit een wettelijke verplichting. De MR heeft een gekozen vertegenwoordiging vanuit ouders, leerlingen en medewerkers.

Leden MR 2021-2022

Ouders
Frederike Diersen: ouder SO - voorzitter
Gijsbert Voshol: ouder SO
Vacature: ouder VSO 

Personeel
Petra van der Graaf: ambulant begeleider
Imke de Klerk: leraar SO
Deborah Nolet: onderwijsassistent
Cathy Goose: leraar VSO en lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Haagse Scholen

Leerling
Mounir Markai : leerling VSO
Divano Serbony: leerling VSO (vervanger)

Contact
De MR is te bereiken via; mr@hmsdepiramide.nl.

Onze secretaris bekijkt regelmatig deze mailbox. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze kunnen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie worden opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Piramide is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), waarin 52 Haagse scholen van veelal basisonderwijs zijn opgenomen. DHS heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die schooloverstijgend zijn.

Data overleg medezeggenschapsraad 2021 / 2022

30 september 2021, verdere planning wordt gemaakt.

Documenten (G)MR

Algemeen reglement
Reglement MR De Piramide

Jaarverslagen MR
Jaarverslag 2016-2017

Notulen
Notulen 14-10-2019
Notulen 25-11-2019
Notulen 13-01-2020
Notulen 09-03-2020
Notulen 23-04-2020
Notulen 18-05-2020
Notulen  08-10-2020
Notulen 12-11-2020
Notulen 10-12-2020
Notulen 11-02-2021
Notulen 11-03-2021
Notulen 08-04-2021