Medezeggenschap

Ouders / MR

De Piramide hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. Zij praten en beslissen onder meer mee via de medezeggeschapsraad (MR), die er ook is vanuit een wettelijke verplichting. De MR heeft een gekozen vertegenwoordiging vanuit ouders, leerlingen en medewerkers.

Leden MR:

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
- 3 ouders (2x van het SO en 1 van het VSO), waarvan een ouder voorzitter van de MR is. 
- 4 medewerkers (1 ambulant begeleider, 1 zorgcoördinator SO, 1 onderwijsassistent en 1 docent VSO (tevens lid is van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Haagse Scholen))
- 1 leerling VSO 

 
Contact

De MR is te bereiken via; mr@hmsdepiramide.nl.
Onze secretaris bekijkt regelmatig deze mailbox. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze kunnen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie worden opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Piramide is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), waarin 52 Haagse scholen van veelal basisonderwijs zijn opgenomen. DHS heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die schooloverstijgend zijn.

Data overleg medezeggenschapsraad 2022 / 2023

19 april 2023, 8 juni 2023. Verdere planning wordt gemaakt.

Documenten (G)MR

Algemeen reglement
Reglement MR De Piramide