Medezeggenschap

Ouders / MR

De Piramide hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. Zij praten en beslissen onder meer mee via de medezeggeschapsraad (MR), die er ook is vanuit een wettelijke verplichting. De MR heeft een gekozen vertegenwoordiging vanuit ouders, leerlingen en medewerkers.

Leden MR 2021-2022

Ouders

Frederike Diersen: ouder SO - voorzitter

Gijsbert Voshol: ouder SO

Vacature: ouder VSO 

Personeel

Petra van der Graaf: ambulant begeleider

Imke de Klerk: leraar SO

Deborah Nolet: onderwijsassistent

Cathy Goose: leraar VSO en lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Haagse Scholen

Leerling

Mounir Markai : leerling VSO

Divano Serbony: leerling VSO (vervanger)

Contact

De MR is te bereiken via; mr@hmsdepiramide.nl.

Onze secretaris bekijkt regelmatig deze mailbox. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze kunnen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie worden opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Piramide is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), waarin 52 Haagse scholen van veelal basisonderwijs zijn opgenomen. DHS heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die schooloverstijgend zijn.

Data overleg medezeggenschapsraad 2021 / 2022

30 september 2021, verdere planning wordt gemaakt.

Documenten (G)MR

Algemeen reglement

Reglement MR De Piramide

Jaarverslagen MR

Jaarverslag 2016-2017

Notulen

Notulen 14-10-2019

Notulen 25-11-2019

Notulen 13-01-2020

Notulen 09-03-2020

Notulen 23-04-2020

Notulen 18-05-2020

Notulen  08-10-2020

Notulen 12-11-2020

Notulen 10-12-2020

Notulen 11-02-2021

Notulen 11-03-2021

Notulen 08-04-2021