Medezeggenschap

Ouders / MR

De Piramide hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. Zij praten en beslissen onder meer mee via de medezeggeschapsraad (MR), die er ook is vanuit een wettelijke verplichting. De MR heeft een gekozen vertegenwoordiging vanuit ouders, leerlingen en medewerkers.

Leden MR

Ouders

Frederike Diersen: Ouder SO - voorzitter 
Marion Schuurmans: Ouder VSO
Gijsbert Voshol: Ouder SO

Personeel

Marijke Princen (secretaris): m.princen@hmsdepiramide.nl
Erwin van Crugten: Leraar SO
Tineke Erberveld: Onderwijsassistente SO

Leerling

Loubna Ettaheri: Leerling VSO

Contact

De MR is te bereiken via; mr@hmsdepiramide.nl.

Onze secretaris bekijkt regelmatig deze mailbox. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze kunnen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie worden opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Piramide is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), waarin 54 Haagse scholen van veelal basisonderwijs zijn opgenomen. DHS heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die schooloverstijgend zijn.

Data overleg medezeggenschapsraad 2019 / 2020

9 september 2019
14 oktober 2019
25 november 2019
13 januari 2020
3 of 17 februari 2020
9 maart 2020
18 mei 2020
22 juni 2020

Documenten (G)MR

Algemeen reglement

Reglement MR De Piramide

Jaarverslagen MR

Jaarverslag 2016-2017

Notulen

Notulen 2019-10-14

Notulen 2019-06-24

Notulen 2018-06-25

Notulen 2018-03-12

Notulen 15-01-2018

Notulen 25-11-2019