Onze leerlingen

Onderwijs

De Piramide biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. Onze leerlingen kunnen als gevolg van hun lichamelijke beperking of langdurige ziekte geen regulier onderwijs volgen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het leven van onze leerlingen ziet er vaak anders uit dan het leven van leeftijdsgenoten. Voorbeelden zijn: de leerprestaties zijn lager dan op basis van hun cognitieve capaciteiten verwacht kan worden, ze hebben last van bijwerkingen van medicijnen, ze zijn minder mobiel en/of hebben minder energie voor (sociale) activiteiten.

Wij willen graag dat onze leerlingen zich bewust zijn van hun mogelijkheden, leren omgaan met de gevolgen van hun beperking of ziekte, erover kunnen praten, sterk in hun schoenen staan en weerbaar zijn. Daarom besteden wij veel aandacht aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We richten ons daarbij met name op sociale competenties. We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL).

Onderwijs in balans

Wij geven onderwijs in kleine groepen. De groepen stellen we zo samen dat leerlingen voor wat betreft hun leervorderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk bij elkaar passen. Voor alle leerlingen stellen we individuele doelen. Binnen de groep wordt daarom veel gedifferentieerd. Leraren en onderwijsassistenten bieden veel individuele ondersteuning en houden zorgvuldig rekening met de belastbaarheid van de leerlingen.