Naschools sportaanbod

zaterdag 3 december 2022

Leerlingen op De Piramide kunnen op verschillende dagen gebruikmaken van een naschools sportaanbod. Want bewegen is goed, meer bewegen is beter! Het samen sporten biedt voor onze leerlingen vaak een welkome ontspanning.

De sport die wij het hele jaar structureel aanbieden voor beide locaties van De Piramide is loopbasketbal. Op de andere dagen is er een wisselend sportaanbod, waarbij we proberen in te spelen op de vraag van de leerlingen.

Naschools sportaanbod is elk schooljaar ingedeeld in drie periodes. Dit is een lessenreeks van ongeveer tien weken.

Kijk hier voor het naschools sportaanbod op SO De Piramide.

Kijk hier voor het naschools sportaanbod op Piramide College.