SOLK en Steunpunt hersenletsel

Ondersteuning / zorg

SOLK

SOLK staat voor Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Het aantal jongeren dat beperkingen ervaart in hun dagelijkse activiteiten door SOLK groeit sterk. Om jongeren van 12 tot 23 jaar met deze klachten (zoals chronische pijnklachten, vermoeidheid of hoofdpijn) de juiste zorg te bieden, werken we nauw samen met Sophia Revalidatie, de ziekenhuizen in de regio Haaglanden, Onderwijs Zieke Leerlingen Haaglanden en andere partners op het gebied van zorg en onderwijs.

Steunpunt Hersenletsel

Ons Steunpunt biedt laagdrempelige, praktische ondersteuning voor scholen die een hulpvraag hebben over leerlingen met (Niet) Aangeboren Hersenletsel of neurologische restklachten na bijvoorbeeld een hersenschudding, ongeluk of ziekte. 

Het Steunpunt wordt gedragen door ons team van Ambulant Begeleiders. Het Steunpunt geeft scholen passend advies, biedt informatie, scholing, coaching en trajectbegeleiding voor onderwijsteams (Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs), en vormt een helpende schakel tussen leerling, ouders en ketenpartners zoals Revalidatie en ziekenhuis.

De ondersteuning vanuit het Steunpunt op de stamschool van de leerling verloopt via korte onderzoeks- en adviestrajecten (tot 10 uur). De Piramide werkt hierbij nauw samen met onze ketenpartners Basalt Revalidatie, De Educatieve Voorziening (OZLH) en de samenwerkingsverbanden SPPOH en SWV-ZHW. Vaak is de reguliere school na het traject voldoende toegerust om (met inzet van een arrangement voor extra ondersteuning) de leerling op maat te blijven begeleiden. 

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leerling tijdens het onderzoeks- en adviestraject niet voldoende duidelijk wordt of erg complex is is het mogelijk om, na positief advies van de Commissie van Begeleiding, een leerling tijdelijk (voor een periode van 3 tot 12 maanden) in te laten stromen in de Hersenletsel-observatieroute van De Piramide. De leerling blijft dan ingeschreven staan op de stamschool, maar wordt op de Piramide zelf intensief begeleid door ons team van onderwijs- en zorgprofessionals. Binnen dit traject is de leerling optimaal in staat om tot ontwikkeling te komen en zijn potentie te laten zien. Vanuit dit traject volgt een advies op maat voor een vervolgroute richting (Speciaal) Onderwijs, waarna de leerling (onder begeleiding) uitstroomt.

Sommige leerlingen zijn blijvend aangewezen op ons speciaal onderwijs als gevolg van het hersenletsel. Hun ondersteuningsbehoefte is groter dan wat vanuit de stamschool en ambulante begeleiding geboden kan worden. Voor deze leerlingen wordt met hulp van het Steunpunt en op advies van de Commissie van Begeleiding een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd (voor SBO of SO). Het schoolteam van (V)SO de Piramide biedt, samen met de medewerkers van Basalt Revalidatie, langdurige gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning aan leerlingen met (Niet) Aangeboren Hersenletsel.

Het Steunpunt Hersenletsel is te bereiken via: Suzanne de Roos  s.deroos@hmsdepiramide.nl