SOLK en hersenletsel

Ondersteuning / zorg

SOLK

SOLK staat voor Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Het aantal jongeren dat beperkingen ervaart in hun dagelijkse activiteiten door SOLK groeit sterk. Om jongeren van 12 tot 23 jaar met deze klachten (zoals chronische pijnklachten, vermoeidheid of hoofdpijn) de juiste zorg te bieden, werken we nauw samen met Sophia Revalidatie, de ziekenhuizen in de regio Haaglanden, Onderwijs Zieke Leerlingen Haaglanden en andere partners op het gebied van zorg en onderwijs.

Hersenletsel

De Piramide biedt verschillende vormen van begeleiding voor leerlingen met hersenletsel. Voor leerlingen met (niet aangeboren) hersenletsel binnen het regulier onderwijs kan een Hersenletsel Consultatie-Arrangement worden aangevraagd. Een medewerker van (V)SO De Piramide brengt dan de ondersteuningsbehoefte van het kind en de school breder in kaart. We doen dit in samenwerking met ketenpartners uit de regio zoals Sophia Revalidatie, onderwijsondersteuning zieke leerlingen Haaglanden (OZLH) en de samenwerkingsverbanden. De uitkomst van dit arrangement kan leiden tot specialistische onderwijsondersteunende begeleiding in het regulier onderwijs. AB De Piramide kan deze ondersteuning bieden. Wanneer de ondersteuningsbehoefte tijdens het consultatiearrangement niet voldoende duidelijk wordt of de mogelijkheden van de school en ambulante begeleiding overstijgt, is het mogelijk dat een leerling tijdelijk instroomt in de Hersenletsel-observatieroute van De Piramide. Dit leidt tot een advies op maat voor een passende vorm van onderwijs. Sommige leerlingen zijn blijvend aangewezen op speciaal onderwijs als gevolg van het hersenletsel. Wij bieden, samen met de medewerkers van Sophia Revalidatie, langdurige gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning aan deze leerlingen.