Speciaal Onderwijs vraagt speciale aandacht

woensdag 6 november 2019

De scholen voor speciaal onderwijs in Nederland ondersteunen de staking van 6 november. In een manifest, dat door scholen in het speciaal onderwijs is opgesteld, schrijven zij dat voor de toekomst van sommige leerlingen speciaal onderwijs onmisbaar is. Dat investeren in het onderwijs aan deze leerlingen een echte investering in de toekomst is. De Piramide ondersteunt deze stelling van harte!