Het meeste onderwijs vindt weer op school plaats!

woensdag 7 april 2021

Het gaat best goed met het onderwijs op school. SO De Piramide is al sinds 15 februari weer voor alle leerlingen open. Het Piramide College is half maart verder open gegaan. Alle leerlingen zijn nu minimaal twee dagen op school. De leerlingen in de arbeidsstroom, examenleerlingen, leerlingen die praktijklessen moeten volgen en kwetsbare leerlingen zijn vaker op school of kunnen individuele afspraken maken.  De dagen dat de leerlingen van het Piramide College niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Leerlingen, ouders en school werken nauw samen om de Corona-veiligheid te bewaren. Iedereen reuze bedankt!