Nieuw schoolplan De Piramide 'Onderwijs, speciaal voor de toekomst'

vrijdag 17 mei 2019

De Piramide heeft een nieuw schoolplan. In het plan is beschreven hoe we in de periode 2019-2023 ons onderwijs, en alles wat daarbij komt kijken, verder willen ontwikkelen. De belangrijkste punten:

  • Ieder kind moet zich welkom voelen en daardoor onbekommerd op het eigen niveau aan de slag kunnen met de leerstof.
  • Om de brede ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren geven we veel individuele aandacht, werken we samen met de leerlingen en gaan we consequent uit van hun mogelijkheden en sterke kanten.
  • Waar mogelijk leren we de leerling het zelf te doen, zelf aan te geven wanneer hulp of verzorging nodig is en ook oog te hebben voor hulpvragen van medeleerlingen.
  • We stemmen onderwijs (en daarbij ondersteuning en zorg) zo af dat we iedere leerling een veilige route bieden naar voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs of werk. Dat is ‘onze’ expertise. We werken daarbij nauw samen met ouders. We zorgen voor doorlopende lijnen van SO naar VSO.
  • Tegelijkertijd zoekt het team van de school naar mogelijkheden om het onderwijsaanbod te verbreden, de buitenwereld naar binnen te halen, leerlingen de kans te geven hun talenten en passies te ontdekken, andere werkvormen en organisatievormen in te zetten, (digitale) vaardigheden te ontwikkelen én de leerlingen eigenaar te maken van hun leren (leren).
  • Er is ruimte voor onderzoek en ontwikkeling, we zijn een lerende organisatie en zorgen ervoor dat we kwaliteit én vernieuwingen borgen. We realiseren iedere dag opnieuw een cultuur gericht op groei, samenwerking en transparantie.