Minsters Slob en De Jonge op bezoek bij De Piramide

maandag 13 mei 2019

Op maandag 13 mei kreeg De Piramide bezoek van de ministers Slob (onderwijs) en De Jonge (zorg). Zij waren erg geïnteresserd in de ervaringen van De Piramide, van haar samenwerkingspartners en ouders met het onder schooltijd inzetten van externe hulpverleners. De Piramide merkt dat steeds meer zorg nodig is om haar leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Het valt in de praktijk niet mee die zorg snel te regelen en de inzet van alle externe zorgverleners goed op het werk in de klas af te stemmen. Het is bijvoorbeeld erg inefficiënt om voor individuele leerlingen extra zorg te regelen, terwijl meestal meerdere leerlingen die zorg ook nodig hebben. Tijdens het werkbezoek bleken de ministers én de school het aardig eens te zijn over de wijze waarop in deze situatie verbetering zou kunnen worden gebracht.