Aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating

Omdat De Piramide een school voor speciaal onderwijs is, hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om onderwijs te mogen volgen op onze school.
De reguliere school vraagt de TLV aan bij het samenwerkingsverband waarin het kind woonachtig is..
U kunt uw kind ook rechtstreeks aanmelden bij De Piramide. Als wij van mening zijn dat De Piramide een
passende plek is voor uw kind, vragen wij in overleg met u een TLV aan bij het samenwerkingsverband.
U kunt bij de administratie een afspraak maken voor
een kennismakingsgesprek en informatie aanvragen over de toelatingsprocedure.

De Piramide so is onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH, www.sppoh.nl).
De Piramide vso is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet
Onderwijs Den Haag e.o. (www.swvzhw.nl).
Onze school heeft een regionale functie, we zijn daarom ook aangesloten bij andere samenwerkingsverbanden.