Danny haalt examen Online Samenwerken
05-02-2016

Danny van Marrewijk heeft als eerste het nieuwe ECDL examen Online Samenwerken behaald. 
Daarmee heeft hij in zeer korte tijd zijn startdiploma gehaald.
Het startdiploma wordt op Europees niveau erkend en krijg je dus zeker niet cadeau! 
Danny heeft er keihard voor gewerkt, niet alleen op school, maar ook thuis.
O, o, o, wat zijn we supertrots op deze kanjer!!!!  

                       

Update 4 Joey de Groot
04-02-2016

Vandaag zijn de ouders van Joey de Groot met het zusje van Joey op bezoek geweest om de ballonnenceremonie bij te wonen.Verder hebben ze stil gestaan bij de gedenktafel in de gang en de gedenktafel in de klas. Ze hebben geluisterd naar de voordrachtjes van de kinderen van groep mb a, buiten en later in de klas.

De ouders bedanken het schoolteam, de collega's van Sophia en de ouderraad voor de aandacht die we aan het overlijden van Joey hebben besteed, voor de huisbezoeken en de aanwezigheid bij de uitvaart. 

We wensen de ouders en de kleine Lynn alle kracht in de komende tijd.  

Update 3 Joey de Groot
30-01-2016

Vandaag hebben de ouders en het zusje van Joey, familie, vrienden en belangstellenden tijdens een indrukwekkende plechtigheid afscheid genomen van Joey. Collega's van school en Sophia Revalidatie, ouders en leerlingen waren aanwezig om Joey voor de laatste keer gedag te zeggen en hun medeleven aan de ouders te betuigen.
Onze verpleegkundige, Gertie Jansma, en de leraar van groep mb a, Cinta van Tongeren, hebben 'de Joey op school' herdacht met ontroerende toespraken. Het is met veel respect dat ik deze collega's hiervoor bedank.

Op 4 februari a.s. nemen de leerlingen van het so om 14.00u. afscheid van Joey door het oplaten van ballonnen in de speeltuin van de school. De ouders van Joey zullen hierbij aanwezig zijn. Ik bedank de Ouderraad voor het initiatief tot deze ceremonie.

Peter van der Bor

 

Update 2 Joey de Groot
26-01-2016

De plechtigheid van Joey vindt plaats op zaterdag 30 januari om 13.00u. in de aula van Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en het betuigen van uw medeleven.

Peter van der Bor

Update 1 Joey de Groot
22-01-2016

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
De plechtigheid voor Joey de Groot vindt plaats op zaterdag 30 januari. Plaats en exacte tijd worden z.s.m. bekend.
De ouders hebben aangegeven geen bezoek aan huis te willen. De familie is groot en brengt al veel aanloop teweeg, daarnaast willen ze nog zoveel mogelijk tijd als gezin met Joey doorbrengen.
Voor de plechtigheid is er geen gelegenheid meer tot afscheid nemen. 
Bloemen worden op prijs gesteld, oranje is de lievelingskleur van Joey.

Peter van der Bor

 

Joey de Groot overleden.
22-01-2016

 

 

 

We zijn intens verdrietig door het overlijden op 21 januari 2016
van onze leerling Joey de Groot op 7 jarige leeftijd.

We herinneren ons Joey als een innemende jongen, geliefd bij iedereen.
Spontaan, opgewekt en altijd in voor een grap, dat was Joey.
Lekker ondeugend, zoals hij in zijn rolstoel met vlaggetje door de school kon scheuren. De kinderen verliezen een vrolijk vriendje.

Op school is een gedenktafel ingericht. Leerlingen, ouders, teamleden en belangstellenden kunnen daar nog even stilstaan bij de mooie herinneringen aan onze Joey.

Wij wensen zijn ouders en zusje en alle mensen die van Joey hielden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het Bestuur van Stichting De Haagse Scholen, het team, de OR en MR van (v)so De Piramide te Den Haag,

Peter van der Bor
Ben van den Broek

 

Oudertevredenheidspeiling 2015
19-01-2016

In december 2015 heeft de school een oudertevredenheidsonderzoek georganiseerd in samenwerking met het bureau ‘Scholen met Succes’.
Van onze school hebben 55 ouders en verzorgers de vragenlijsten ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 40 ouders met een kind van 10 jaar of ouder en van 15 ouders met een kind de in de leeftijd tot en met 9 jaar.
Het responsepercentage voor de peiling is hiermee helaas slechts 38%.
Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is hierom laag, hetgeen ons noopt de uitslag met enige terughoudendheid te benaderen.
De rapportages kunt u lezen onder de tab <school>, menu links: <kwaliteitszorg>. 
U ziet de rapportage van de algemene vragenlijst, de rapportage van de aanvullende vragenlijst van het so en de rapportage van de aanvullende vragenlijst van het vso.
Losse opmerkingen en suggesties van individuele ouders worden niet gepubliceerd, maar door de school wel ter harte genomen en desgewenst met de Medezeggenschapsraad besproken.
Wij bedanken de ouders/verzorgers voor het meedoen. De uitslag van het onderzoek helpt ons bij het verbeteren van de kwaliteit van de school.

Kerstfeest VSO
18-12-2015

Het VSO vierde donderdag 17 december het Kerstfeest. De klassen waren mooi versierd, het eten was heerlijk en de sfeer was prima.
Een orkestje luisterde het Kerstfeest op en na afloop van het Kerstdiner werd er gedanst.
Alle ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen bedankt voor het mooie Kerstfeest.
Op de foto ziet u de Kerstman met de leerlingen van V1.

           

Nieuwskenner Jeffrey Snijders
18-12-2015

Vrijdag 18 december vond  op het VSO de traditionele Kerstkennisquiz plaats.
Na een spannende voorronde en finaleronde bleken Loredana uit V4 en Jeffrey uit VH het zelfde aantal punten te hebben behaald.
 De beslissende laatste vraag werd door Jeffrey goed beantwoord. Jeffrey Snijders uit VH mag zich de Nieuwskenner van het jaar 2015 noemen. Hij kreeg uit handen van de voorzitter Georgette van Dijke de wisselbeker en de oorkonde overhandigd. Jeffrey gefeliciteerd

         

VSO Kerstschoolkrant
16-12-2015

Dames en heren, jongens en meisje, de VSO Kerstschoolkrant is uit!
Download de Kerstschoolkrant met leuke gedichten, links, spelletjes etc.

Download:
Kerstschoolkrant VSO 2015 (pdf)

Stichting Heppie
15-12-2015

Vandaag hebben de leerlingen van de horeca hapjes gemaakt voor Stichting Heppie.
Hun is  missie om kinderen en jongeren die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken de kans te geven mee te (blijven) doen. Dit doet Heppie door het bieden van vakanties en weekenden vol ontspanning, plezier en gezelligheid.
Met de verkoop van koekjes, muffins, verse smoothies en heerlijke samosa hebben de VSO leerlingen  € 45,00 opgehaald!  
Bedankt allemaal voor jullie donaties en hele smakelijke feestdagen.

 

            

Even de baas van het orkest.
03-12-2015

Op 2 december heeft Reduan uit mb b net als 14 andere basisschoolleerlingen even het Residentie Orkest mogen dirigeren. Het concert met de gastdirigenten was de spetterende afsluiting van het dirigeerproject van Ontdek het Orkest, een project van het Residentie Orkest en het Koorenhuis.
Reduan vond het heel spannend, maar toen hij op de bok stapte om te dirigeren was daar niets meer van te merken. Hij heeft het heel goed gedaan en zelfs in de krant gestaan!

             

 

De foto is van fotograaf Suzanne de Klerk.

Website Piramide Podium
06-11-2015

Vandaag is de nieuwe website van het Piramide Podium (VSO) online gegaan.
We zijn apetrots!

Download:
www.piramidepodium.nl

 

Ouder-info-avond SO
26-10-2015

Op 24 november organiseren wij voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van het SO een informatieavond over het belang van goede voeding en hoe goede voeding een rol speelt bij het leren:
"Eten voor een betere concentratie!"

Download:
Programma 24 november (pdf)    

Onthulling Bouwbord Nieuwbouw SO
08-10-2015

               

Op 4 november bezoekt Wethouder Ingrid van Engelshoven de bouwplaats waar onze SO-afdeling samen met De Witte Vogel en Sophia Revalidatie een nieuwbouwcomplex neerzet. De Wethouder zal het bouwbord onthullen.
Het wordt een bescheiden bijeenkomst voor genodigden, maar we willen u de uitnodiging toch niet onthouden.

Download:
Uitnodiging onthulling bouwbord (pdf) 

Vrije plaatsen Project BONBOX
07-10-2015

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 en het VSO,

Er zijn nog een paar plekjes vrij in het project BONBOX!
Opgeven kan bij elke leraar! 

Let op: Verlengde inschrijfperiode!
We beginnen niet op maandag 12 oktober,
maar op maandag 2 november.
J
e kunt je dus nog opgeven!

 

                       

Kinderen en sociale media
30-09-2015

Op dinsdag 22 september was er een boeiende avond in de Haagse Bibliotheek over kinderen en sociale media.
Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media) was hiervoor uitgenodigd samen met het theaterduo 'De Nieuwe Lichting'. 
De avond was interactief van opzet en daardoor ook zeer inspirerend.
Sandra Polak en Marja Seijsener hebben deze avond namens het VSO bezocht en informeren de ouders en het schoolteam graag over een aantal websites waarnaar verwezen werd.

Download:
sites en andere aanvullende informatie (Word)

Open Dag Cruyff Foundation
23-09-2015

Op 23 september hebben een aantal leerlingen in het Olympisch Stadion in Amsterdam deelgenomen aan de jaarlijkse Open Dag van de Cruyff Foundation.De Open Dag draait om sport, plezier en informatie. Er waren maar liefst meer dan 30 verschillende sporten te beoefenen, zoals (rolstoel) basketbal, schermen, judo, kickboksen en tennis.
Daarnaast waren er extra activiteiten zoals een klimwand, tafelvoetbaltafel en een luchtkussen.

Naast Johan Cruyff, waren alle ambassadeurs van de Cruyff Foundation aanwezig. Onder hen veel bekende Nederlanders. Juf Cindy heeft de gehandicapte sporter van het jaar 2012 en 2013, Marlou van Rhijn, met de bijnaam Blade Babe, weten te strikken voor een foto.

             

Roosters VSO per 23-9-2015
22-09-2015

De roosters van het VSO per 23 september 2015 vindt u in de downloads.

V1
V1-2
V3-4
VBa VBb
Vh
V4

Presentatie algemen infomatieavond
22-09-2015

Op maandag 21 september organiseerden wij onze algemene
informatie-avond.
In het centrale gedeelte van deze avond zijn de ouders/verzorgers voorgelicht over de nieuwbouwperikelen, het naschoolse sportaanbod en de nominatie voor de Hersenbokaal.
Ten slotte is er teruggeblikt op de toelatingscriteria in het verleden en de nieuwe toelatingsprocedures sinds de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

In de leslokalen hebben de ouders/verzorgers groepsgebonden informatie gekregen en is de schoolgids 2015-2016 uitgereikt.

Download:
Presentatie Algemene Informatieavond 21 september 2015 (pdf)

Nieuwsarchief